Mogelijkheden tot financiering weesgeneesmiddelen

In Nederland en Europa zijn er verschillende instanties die financieringsmogelijkheden voor ontwikkeling van weesgeneesmiddelen bieden. Een overzicht:

Nederland

Het subsidieprogramma Orphan Designation Dossier (ODD) support

Het midden- en kleinbedrijf (SMEs) in Nederland kan een tegemoetkoming aanvragen voor een orphan designation bij de EMA. Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd nadat het dossier is ingediend en de designation is toegewezen. De tegemoetkoming bedraagt € 7200 voor een eerste ODD. Vraagt u er in hetzelfde kalenderjaar nog een aan, is de tegemoetkoming daarvoor € 3600. De uitvoerder van deze subsidie is ZonMw.

LSH-Plaza

Life Sciences and Health (LSH) is een van de Nederlandse topsectoren, die door de overheid opgezet zijn als de sectoren waar Nederland op wil excelleren. LSH-Plaza is het platform waarop calls gepubliceerd worden die gefinancierd worden vanuit het het topsectorenbeleid.

Stimuleringsmaatregelingen voor innoverende bedrijven

De overheid erkent dat het vinden van financiering lastig kan zijn, zeker in risicovolle onderzoekstrajecten. Daarom zijn er regelingen in het leven geroepen die u kunnen helpen het nodige kapitaal te verzamelen voor onderzoek. Meer leest u daarover op de website van agentschapnl.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

NWO is één van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland.

Europa

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 start op 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). National Contact Point in Nederland is het Expertisecentrum internationaal Onderzoek en Innovatie (EiOI) bij Agentschap NL.